Svaga män och starka kvinnor

Kvinnojourer fyller sina boenden med nödställda kvinnor, unga och äldre, som behöver akut hjälp. Och i Växjö var kvinnojouren Blenda förra året tvungna att säga nej, vi har inte fler sängar. Vi har tyvärr inte plats för dig också. Till sextiosju kvinnor.

Detta sker årligen i Sverige. Kvinnor som söker skydd från sina män får inte alltid plats på skyddade boenden. Flertalet kvinnor och deras barn får efter att ha tagit mod till sig att söka hjälp svaret att nej, vi kan inte ta emot dig. Troligen återvänder flera av dem tillbaka till rädslan. Hoten. Slagen. Till mannen de lever med. Flyr ifrån.

Så här sitter jag nu. Försöker smälta alla intryck från helgens möte där vi, tjugofyra kvinnor och två män, träffats för att planera vår viktiga verksamhet. Vi fick besök av en kvinnojour i västra Sverige som delade med sig av sina erfarenheter. De berättade om vikten av att vara alert vid ökad hotbild. Hur de anställt personal, kurator, boendestödjare, samordnare, pedagog och husmor. Vilka kontakter de har med polis och andra viktiga samhällsfunktioner. Vilka rutiner de ständigt arbetar med att utveckla.

I Växjö har jag turen att tillsammans med andra engagerade styrelsemedlemmar, professionella jourare och anställd personal hos kvinnojouren Blenda, utveckla en verksamhet som går ut på att erbjuda en fredad zon till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi söker pengar, anställer mer personal, utbyter erfarenheter med andra kvinnojourer, informerar och utbildar fler jourare som vill bidra med olika kompetenser och erfarenheter. Vi lyssnar, tröstar. Vi gör allt vi kan för att hjälpa till. Och vi gör det bra!

Det är givande att i Växjö få vara en del av arbetet med att skydda, säkra, utbilda och också påverka samhället att ännu bättre ge utsatta kvinnor ett skydd. Ett ställe där de kan få råd och stöd. Hjälp med att ta nödvändiga kontakter med polis, socialtjänst, bostadsbolag, advokater och sjukvård.

Det är ju fullständigt oacceptabelt att så många kvinnor och barn årligen nekas trygghet och säkerhet.  Ingen människa, ingen kvinna, inget barn, ska behöva uppleva våld. Men så länge svaga män fortsätter att ta makten från starka kvinnor behövs kvinnojourer som skydd.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *